Συμβουλευτική έκθεση σκοπιμότητας για τη δημιουργία εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή των Ιωαννίνων

Συμβουλευτική έκθεση σκοπιμότητας για τη δημιουργία εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή των Ιωαννίνων  pdf