Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αγορά αυτοκινήτου